Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen bij The Young Ones?

Vul dan onderstaand aanvraagformulier in.

  Financiële ondersteuning The Young Ones

  Gegevens aanvrager


  Aanvraag

  • Waarvoor wordt financiële ondersteuning aangevraagd?

  • Hoe draagt dit bij aan jouw re-integratie/resocialisatie?

  • Draag je zelf bij aan de kosten of is er sprake van een bijdrage vanuit andere financieringsbronnen? Zo ja, welke?  Gegevens professional

  • Alleen een - volledig ingevulde - aanvragen versturen.

  • Binnen een week krijgt u van ons een reactie. Indien de aanvraag akkoord is bevonden kunnen de goederen of diensten worden aangeschaft. Belangrijk om de aankoop bon en/of factuur te bewaren en te mailen naar info@theyoungones020.nl

  • Na overhandiging van het aankoopbewijs en/of factuur stort de stichting het totaalbedrag binnen een week op de rekening van de professional of wordt de factuur direct betaald.