Voor wie

The Young Ones biedt ondersteuning in de resocialisatie van jongeren en jongvolwassenen die in aanraking zijn gekomen met justitie of dreigen te komen. Bij deze jongeren ontbreekt het vaak aan een netwerk waarop zij financieel kunnen terugvallen. Wanneer zij hun leven weer op orde proberen te krijgen lopen ze hierdoor tegen praktische problemen aan. Zo wil een jongere zich bijvoorbeeld graag inschrijven voor een opleiding, maar heeft hij/zij geen geld om schoolboeken te kopen. Een andere jongvolwassene heeft net een mooie baan gevonden, maar kan de kosten van het openbaar vervoer niet opbrengen. Weer een ander heeft geen geld voor de aanschaf van een nieuwe bril met de juiste sterkte, etc. Deze financiële belemmeringen zorgen voor veel frustratie bij de jongeren en remmen het resocialisatieproces.

Hoe werkt het

The Young Ones biedt daarom ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage (van maximaal €200) voor de aanschaf van studieboeken, een fiets, meubels, medische of andere kosten om zodoende de resocialisatie van deze jongeren te bevorderen. Wij stellen ons expliciet als doel om laagdrempelig en over de grenzen van alle instellingen heen bereikbaar te zijn voor alle jongeren én jongvolwassenen die het nodig hebben. Jongeren kunnen samen met een betrokken professional, dit kan de jeugdreclassering, de behandelaar, maar ook de wijkagent of de advocaat zijn, een aanvraag indienen. Gewoon online zonder papieren rompslomp. Deze aanvraag zullen wij binnen een week beoordelen en vervolgens zal binnen twee week het geld worden overgemaakt. Om erop toe te zien dat het geld ook besteed wordt waarvoor het bedoeld is zullen wij altijd contact opnemen met de betrokken professional.

Wat doen we?

Wat The Young Ones mogelijk heeft gemaakt.

 

 

Over ons

The Young Ones is eind 2018 opgericht door Fleur Souverein, Helena Oldenhof, Jorim Tielbeek en Thimo van der Pol.

Contact

Neem contact met ons op via info@theyoungones020.nl of via LinkedIn

Donaties

Elke donatie is zeer welkom. Stichting The Young Ones heeft een ANBI status, dus uw donatie is fiscaal aftrekbaar!

U kunt uw donatie overmaken naar: NL54 SNSB 0773 2899 76 t.n.v. The Young Ones 

Beleidsplan

Download beleidsplan

 

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen bij The Young Ones?

Vul dan onderstaand aanvraagformulier in.

  Financiële ondersteuning The Young Ones

  Gegevens aanvrager


  Aanvraag

  • Waarvoor wordt financiële ondersteuning aangevraagd?

  • Hoe draagt dit bij aan jouw re-integratie/resocialisatie?

  • Draag je zelf bij aan de kosten of is er sprake van een bijdrage vanuit andere financieringsbronnen? Zo ja, welke?  Gegevens professional

  • Alleen een - volledig ingevulde - aanvragen versturen.

  • Binnen een week krijgt u van ons een reactie. Indien de aanvraag akkoord is bevonden kunnen de goederen of diensten worden aangeschaft. Belangrijk om de aankoop bon en/of factuur te bewaren en te mailen naar info@theyoungones020.nl

  • Na overhandiging van het aankoopbewijs en/of factuur stort de stichting het totaalbedrag binnen een week op de rekening van de professional of wordt de factuur direct betaald.